O FIRMĚ

MY O NÁS


Společnost HEIRU CZ s.r.o., je od 10. června 2013 držitelem certifikátu mezinárodně platné normy systému řízení kvality ISO 9001:2008. Ten byl vydán nezávislou certifikační společností CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, která potvrdila, že systém řízení kvality je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavky normy. Cílem certifikace bylo potvrdit klientům a obchodním partnerům HEIRU CZ vysokou úroveň poskytovaných služeb. HEIRU CZ byl podroben detailním auditům všech klíčových činností jako jsou obchod, kvalita, řízení procesů. Audit prokázal, že HEIRU CZ má vlastní procesy strategicky a velmi dobře nastavený, díky čemuž získala certifikát kvality bez potřeby jakýchkoliv zásadních změn procesů firmy

Firma Heiru CZ s.r.o. byla založena koncem roku 2003, jako dceřiná společnost rakouské Heiru A&R Heinz GmbH, za účelem zvýšení konkurenční schopnosti, kterou přineslo předání výroby do ČR. Přemístění výrobního zařízení proběhlo v roku 2004 a první polovině roku 2005 za plného provozu obou firem. Po přestěhování a rozběhnutí výroby se obě firmy soustředily převážně na rakouský trh. V roce 2006 si provedla česká firma průzkum tuzemského trhu se zjištěním, že jako nová firma je schopna jak kvalitou, tak cenou konkurovat renomovaným a zavedeným kabelovnám a dodavatelům na tomto trhu. Proto jsme roce 2006 začali spolupracovat s výrobními firmami a velkoobchody, zabývajícími se prodejem elektrických vodičů.

Firma Heiru CZ s.r.o. se zapojila do projektu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI)

Politika Kvality